Selasa, 09 Desember 2008

Nash tentang Kurma ( Dates )

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu.

(QS. Maryam 19: 25)

Tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.

(QS. Al Syu`ara` 26: 148)

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik.

(QS. Al Nahl 16: 67)

“Apabila seorang dari kalian berbuka, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Sesungguhnya kurma itu berkah. Dan apabila dia tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah dia berbuka dengan air. Sesungguhnya air itu suci.”

(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

“Rumah yang didalamnya tidak ada kurma, penghuninya adalah orang-orang lapar.”

(HR. Bukhari)

“Barang siapa memakan tujuh butir kurma ajwah di pagi hari, maka racun dan sihir tidak akan membahayakannya pada hari itu.”

(HR. Bukhari)

“Kurma dapat menguatkan perut yang dingin, menyamankannya, dan menyuburkan badan. Ia termasuk buah yang paling mulia dan paling bermanfaat. Ia adalah raja buah-buahan, penguat lever, dan pelembut tabiat.”

(Ibnu Qayyim dalam Zad Al-Ma`ad)


Anda ingin mengkonsumsi buah kurma setiap hari?

Silahkan klik disini : KORMA MESIR

SARI KURMA MUMTAZ


Tidak ada komentar: